درباره ما

About powersound

درباره ما

شرکت پاور ساند فعالیت خود را از سال 1999 در زمینه سیستم صوتی ماشین آغاز کرد.

مبنای فعالیت این شرکت عشق و انگیزه مفرط برای ارائه خدمات هر چه بیشتر به دوستداران صدا بوده است، در این راه ما از هیچ تلاشی فرو گذار نکرده ایم، و هیچگاه از تغییرات ریسک زا جهت برآوردن خواسته های مشتریان ورای اقتضائات روز دریغ نخواهیم کرد و در این راه هر سختی را مفتخرانه به جان می خریم.

دوست دارید با ما در ارتباط باشید

© Copyright - PowerSound - Design by Clickco.online